Słowniczek

Audyt SEO

Audyt SEO to usługa skierowana do właścicieli stron Internetowych, którzy chcą zwiększyć ruch na swojej witrynie oraz uzyskać informacje o tym na co powinni zwracać uwagę redagując ją, by generować większą ilość odwiedzin.

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach

CTR

Click Through Rate termin używany w reklamie internetowej oznaczający stosunek między wyświetleniami reklamy a liczbą kliknięć na tę reklamę. Mierzy się go w procentach. Im lepiej reklama jest ukierunkowana, tym lepszy CTR przeważnie osiąga. Bardzo niski CTR miewają zwłaszcza klasyczne bannery reklamowe, które użytkownicy Internetu nauczyli się ignorować. Z kolei wysokim CTR wyróżniają się nowoczesne formaty reklamowe systemy PPC.

Przykład:
Jeżeli reklama wyświetli się np. stukrotnie, a kliknie na nią 5 użytkowników, to ta reklama ma CTR w wysokości 5%.

Marketing szeptany

(buzz marketing, marketing plotki, marketing szeptany) pojęcie używane w dziedzinie marketingu i reklamy do opisania działań, jakie podejmują firmy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki czy usług. Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach, oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji.

Marketing szeptany jest cenioną formą promocji, ze względu na dużą wiarygodność komunikatów przekazywanych przez konsumentów. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć pozytywnym opiniom swoich znajomych na temat produktu, którego używali, niż np. reklamom telewizyjnym.

Konwersja (CR, Cost Per Convertion)

Cost Per Convertion Opisuje koszt pozyskania klienta, zazwyczaj obliczany dzieląc całkowity koszt kampanii reklamowej przez liczbę konwersji. Definicja „konwersji” różni się w zależności od sytuacji: czasem jest uważana za lidera, sprzedaż lub zakup.

Optymalizacja stron www

dostosowanie (zoptymalizowanie) treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem. Optymalizację strony można podzielić na optymalizację kodu i optymalizację treści.

SEO

Optymalizacja stron (SEO) jest procesem, który ma na celu „umieścić” stronę wysoko w organicznych (naturalnych) wyszukiwaniach dla danej frazy lub słowa kluczowego. Pełna optymalizacja wszystkich stron (on page) wraz z działaniami zewnętrznymi (off page) powodują naturalny wysoki wynik w wyszukiwarkach internetowych. Optymalizacja stron polega na odpowiednim wybraniu słów kluczowych każdej strony, dopasowaniu tytułu (Title), opisu (Description), rozmieszczeniu słów kluczowych w treści, dobraniu nagłówków. Proces optymalizacji może być podzielony na:

1. wybór słów kluczowych,
2. optymalizację kodu – ważne jest, jak strona jest widziana przez ludzi, ale jednakowo istotne jest to, jak strona jest widzialna przez wyszukiwarki. Struktura nagłówków (h1, h2), meta tagów (tytuł, opis), atrybutów alt, title – wszystkie te elementy strony muszą być zoptymalizowane. Nie mniej ważna jest prędkość ładowania się strony. Głównym celem optymalizacji kodu jest optymalizacja poprzez zachowanie standardów internetowych, tak aby strona została włączona do indeksu wyszukiwarek, a przez to później znaleziona przez użytkowników internetu,
3. optymalizację treści – zawartość strony ma być jasna dla użytkownika: oddzielone części, które powinny być oddzielone, uwidocznienie elementów ważnych dla strony, odpowiednie zaaranżowanie zawartości strony jak menu, nagłówki. Ważny jest odpowiedni dobór słów kluczowych dla danej strony oraz wplecenie ich odpowiednio do treści,
4. dobranie struktury i wewnętrznych linków, których liczba jest znaczącym elementem optymalizacji. Wewnętrzne linki są bardzo ważne, powinny mieć odpowiednią strukturę oraz oczywiście odpowiedni tytuł.

SEM

Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach – ogół działań promocyjnych (kampanie linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.

Użyteczność (ang. usability, web-usability)

Nauka zajmująca się ergonomią interaktywnych urządzeń oraz aplikacji.

Ergonomia w ich przypadku skupia się na:

* intuicyjnej nawigacji,
* ułatwieniu dostępu do poszukiwanej informacji,
* zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji.